O NÁSheader_spolek

SPOLEK NA OBNOVU ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK NA PERUCKU vznikl k 1. lednu 2015 z iniciativy vlastníka nedalekého židovského hřbitova u Hřivčic Židovské obce Teplice a peruckého Husova sboru, který se podílel na prvních etapách renovace této památky. Cílem spolku je pokračovat v obnově židovských památek na Perucku.

V současné době má spolek jen necelou dvacítku členů, ale vítá každého nového člověka dobré vůle, který by chtěl být myšlence obnovy židovských památek na Perucku nápomocen.

V roce 2015 spolek významným způsobem pomohl Federaci židovských obcí s opravou ohradní zdi Židovského hřbitova u Hřivčic a zároveň realizoval projekt úpravy původní márnice na místo pro osazení památníku. V témže roce rovněž zajišťoval renovaci několika dalších poškozených náhrobků. Významnou akcí bylo 7. června položení tří kamenů zmizelých věnovaných místní židovské rodině Rosenbaum, která vlastnila dům u Boženiny studánky.

V následujícím roce 2016 spolek opět nechal zrenovovat vybrané padlé náhrobky. Kromě toho byl za účasti vrchního zemského rabína Karola Sidona, zástupce Evropského židovského kongresu Philipa Carmela, představitelů Federace Židovských obcí a dalších významných hostů v úterý 21. června 2016 slavnostně odhalen památník obětem holocaustu z Peruce IN MENORIAM. O této aktivitě spolku byl natočen dokument České televize Kameny zmizelých, který byl odvysílán na ČT2 v poradu Cesty víry v neděli 11. září. V tomto roce se spolek ještě zapojil s památkou Židovský hřbitov u Hřivčic do I. ročníku Dne židovských památek, který se konal 14. srpna.

V roce 2017 připravoval spolek v rámci připomínání hrůz holocaustu výstavu Anny Krausové Perucké židovské rodiny věnující se osudům židovských rodin žijících před deportací do koncentračních táborů na Peruci. Ta se uskutečnila v perucké knihovně ve dnech 25.6. až 31.8. 2017. Dále uskutečnil výstavu Židovský hřbitov u Hřivčic, která se zabývá historií a rekonstrukcí této židovské památky. Slavnostní vernisáž proběhla 1. října 2017 v Obřadní síňi Židovského hřbitova v Lounech, kte de výstava umístěna až do 1.12. 2017.

Spolek též zahájil renovaci dalších zdevastovaných náhrobků.

Na výše uvedené aktivity spolku finančně přispěl zejména Nadační fond obětem holocaustu, Nadace Židovské obce Praha a sponzoři, vážený pan Kubeša, pan Lukáš, pan Daneš, Sinch s.r.o. a další.

Po celou dobu své existence zajišťoval spolek za přispění městyse Peruc a sponzorů údržbu zeleně na Židovském hřbitovu u Hřivčic a v jeho okolí.

Do budoucna plánuje spolek opravu peruckého domu Rosenbaum, kde by mělo vzniknout interaktivní centrum pro turisty „Galerie Perutz“, které bude mít za cíl připomínat nejen oběti holocaustu, ale i pomoc Československa při vzniku státu Izrael.