RODINA HELLEROVAEMILIE HELLEROVÁ – narozena 1.12. 1885, deportována dne 22.2. 1942 transportem Y, č. 44 z Kladna do Terezína. Odtud deportována dne 17.3. 1942 transportem Ab, č. 867 do Izbici, kde zahynula. Poslední bydliště před deportací byla Peruc. *1

Pozn. V transportu Ab do Izbici bylo celkem 1000 lidí. Přežili 4. *2

Pozn. Do Izbici byli převáženi většinou polští Židé. Čeští Židé byli do Izbici převezeni pouze dvěma transporty Aa a Ab vypravenými z Terezína 11. a 17. března a zčásti transportem Aq 27. dubna 1942 (v tomto transportu byla také rodina Tauberova z Klobuk – o ní více v knize Návraty - nenávraty). Pro většinu z nich byla Izbica jen průchozí stanicí. Vězni odtud byli deportováni do vyhlazovacích táborů Majdanek, Chelmno, Belžec nebo Sobibor. *3

Zdroje
1 - yadvashem.org
2 - holocaust.cz
3 – Návraty – nenávraty, Cimrmanová, Hamzová, str. 98

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain