RODINA JULIUSE FRANKENBUSCHEBUDE DOPLŇENOZdroje
1 - Slánští zmizelí sousedé - rodina Frankenbušova
3 – Návraty – nenávraty, Cimrmanová, Hamzová, str. 98

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich