RODINA GUSTAVA FRANKENBUSCHE a JULIUSE FRANKENBUSCHERODINA FRANKENBUSCHOVA

Rosalie Frankenbuschová, dcera Samuela a Kateřiny Frankenbuschových, pocházela z Třebonína u Čáslavi Narodily se jí 2 nemanželské děti – dcera Franciska1 (*21.8. 1865) a syn Josef2 (*5.5. 1867).

Josef Frankenbusch pracoval jako obchodník v Třeboníně. Oženil se s Agnes Friedmanovou dne 1.4. 1891.3

Vychovali spolu 6 dětí:

• Berta, nar. 3.2. 18924, zemřela 6.3. 1913 v 21 letech na tuberkulosu5
Julius, nar. 4.3. 18936
• Rudolf, nar. 2.3. 18947
• Marie, nar. 16.8. 18958, zemřela v 6 letech 3.3. 19029
Gustav, nar. 12.1. 189710
• Karel, nar. 1.7. 189811, zemřel 20.10. 189812

Roku 1906 se Frankenbuschovi přestěhovali do Kutné Hory.13 Josef Frankenbusch zde provozoval obchod s vetešnictvím a kramářstvím. Obchod později zdědil jeho syn Rudolf Frankenbusch.14

RODINA JULIUSE FRANKENBUSCHE

V 21 letech Julius Frankenbusch zažil velké dobrodružství. Pravděpodobně byl vyslán jako obchodník do New Yorku. Juliusova velká plavba začala v přístavu v Brémách na lodi Kaiser Wilhelm der Grosse dne 15.4. 1914.15 Cestoval 3.třídou. Do New Yorku připlul 22.4. 1914.16 Pravděpodobně zde zůstal až do konce 1. světové války.

Po návratu z Ameriky se seznámil Annou Langbartovou, dcerou Fanni Langbartové, rozené Brillové. Společně bydleli v Kutné Hoře, kde se jim také narodily 2 dcery:

Marta 10.7. 1920
Irena 21.10. 192117

Od roku 1931 do roku 1934 žila rodina v Praze. Poté se přestěhovala na Peruc do domu č.p. 120 (ulice Komenského), kde provozovala obchod s textilním zbožím. Později si Frankenbuschovi zakoupili nádhernou vilu č.p. 231 (ulice Danešova).

Marta Frankenbuschová se vyučila švadlenkou.18

Deportace:

ANNA FRANKENBUSCHOVÁ – deportována dne 22.2. 1942 transportem Y, č. 90 z Kladna do Terezína. Z Terezína byla deportována dne 12.6. 1942 do koncentračního tábora Trawniki v Polsku transportem AAk, č. 234. Zahynula.19

JULIUS FRANKENBUSCH - deportován dne 22.2. 1942 transportem Y, č. 89 z Kladna do Terezína. Z Terezína byla deportován dne 12.6. 1942 do koncentračního tábora Trawniki v Polsku transportem AAk, č. 232. Zahynul v koncentračním táboře Majdanek dne 30.8. 1942.20

MARTA FRANKENBUSCHOVÁ – narozena dne 10.07.1920, před deportací bydlela v Peruci, deportována dne 22.2. 1942 transportem Y, č. 91 z Kladna do Terezína. Z Terezína byla deportována dne 12.6. 1942 do koncentračního tábora Trawniki v Polsku transportem Aak, č. 233. Zahynula.21

IRENA FRANKENBUSCHOVÁ – narozena dne 21.10. 1921, před deportací bydlela v Peruci, deportována dne 22.2. 1942 transportem Y, č. 92 z Kladna do Terezína. Z Terezína byla deportována dne 12.6. 1942 do koncentračního tábora Trawniki v Polsku transportem Aak, č. 235. Zahynula.22

RODINA GUSTAVA FRANKENBUSCHE

Gustav Frankenbusch se oženil s Helenou Langbartovou, sestrou Anny Langbartové. Společně bydleli v Peruci v domě č.p. 155 (ulice Žižkova). Měli spolu dva syny:

Otta 4.3. 1924 24
Eduard 31.3. 192725, 26

Gustav Frankenbusch provozoval obchod s kůžemi v domě č.p. 120, ve kterém byl také obchod Juliuse Frankenbusche.18

Celá rodina byla deportována z Kladna do Terezína 22.2. 1942.

Z Terezína byl Gustav, Helena a Eduard Frankenbuschovi deportováni 18.12. 1943 do Osvětimi do tzv. Rodinného tábora. 18.5. 1944 přijel do Osvětimi také Otto Frankenbusch.

V rodinném táboře žilo tehdy přibližně 10 000 vězňů. Koncem června a počátkem července byly vyhlášeny přípravy k pracovnímu transportu, konaly se selekce, při nichž bylo vytříděno 3 500 práceschopných mužů a žen. Postupně odcházela mužská komanda do Schwarzheide a Blechhammeru, ženská do Christianstadtu, do táborů Stutthofu, Neuengamme i do jiných táborů. 33SCHWARZHEIDE

pochod_smrti_frankenbusch
Mapka pochodu smrti ze Schwarzheide do Terezína.
Zdroj: Aleš Fuchs, Hans Gaertner, Ute Näser, Schwarzheide - Nezapomeňte!: Dopisy vězňů z pochodu smrti. Faun, 2012.34

Jedná se o jeden z nejdelších pochodů smrti. 3. červenec 1944 bylo do tábora dopraveno téměř tisíc českých vězňů židovského původu z Osvětimi-Březinky. Pracovat tu měli v továrně BRABAG na výrobu pohonných hmot pro německou armádu. Před příchodem Sovětské armády začali Němci Schwarzheide evakuovat. Slabé jedince poslali do Sachsenhausenu ke zplynování, dalších asi 600 vězňů se 18. dubna kolem 5. hodiny ráno vydalo na pochod, který měl skončit až v Terezíně. 31

Siegfried Zeckel vzpomíná:

"Když kolona dorazila, byl jsem zrovna s několika stejně starými dětmi na silnici. Protože u nás cesta stoupá, esesáci poháněli a bili muže, vlekoucí vozy. Jedna oběť se pod bičem zhroutila. Krvácejícího muže hodili na vůz. Teprve pak jsem zpozoroval, že už tam leželi další."

21. dubna šli vězni pouze jednu cestu v délce 16 km, pochodovali do Saupsdorfu do stodoly, kde měli přenocovat. Šest mužů bylo zastřeleno, pět terezínských a jeden nežidovský vězeň.

Vězeň Jaroslav Kafka na Saupsdorf vzpomíná: "Zůstali jsme ve stodolách přes noc. Když jsme přišli, vybrali esesáci vězně, kteří ještě mohli chodit, aby odvezli ty, jež se cestou zhroutili. Komando se nevrátilo."

Po několika dnech bez přídělu jídla rozdali vězňům "polévku" ze shnilých brambor. Všichni vězňové onemocněli průjmem, jenž těm nejoslabenějším způsobil smrt.32

Domnívám se, že Eduard Frankenbusch zemřel buď po zkažené polévce na průjem nebo byl vybrán mezi vězně, kteří ještě mohli chodit“ „aby odvezli ty, jež se cestou zhroutili. Komando se nevrátilo."

Krátce před 5. květnem byla kolona vězňů rozdělena na dvě skupiny, židovskou a nežidovskou. Nežidovská postupovala pěšky a skončila 9. května u Skalice, kde byla objevena sovětskou armádou. Židovská skupina byla naložena a v otevřených vagonech převezena do České Lípy. Vlak dorazil v 8 hodin 6.5. 1945 a otevřené nákladní vagony zde stály v hustém dešti dva dny. Po celou dobu nedostali vězni žádné jídlo. V České Lípě bylo zavražděno nebo zde zemřelo 17 vězňů.32

Mezi nimi byl i Otta Frankenbusch. Byl zastřelen 7.5. 1945 ve vlaku u České Lípy.

Přeživší vězni pokračovali vlekem do Litoměřic a odtud pokračovali zcela vysílení do Terezína.24

Gustav Frankenbusch byl deportován do Blechhammeru, do pracovního tábora 80 km vzdáleného od Osvětimi. Zde pracoval v továrně IG Farben na syntetický plyn. Z tohoto tábora šel také pochod smrti, ale pravděpodobně v něm Gustav nebyl, jelikož byl v Blechhammeru osvobozen.

Holocaust přežila také jeho manželka Helena, která se vrátila z Bergen Belsenu.

„Gustav i Helena se vrátili. Přestěhovali se do Loun. Pracovali s kůžemi, které sbírali po vesnicích, ale svůj vlastní obchod už neprovozovali.“

„Smrt obou synů si vyčítali celý život.“30

paní Samuelová, perucká pamětnice18DEPORTACE

HELENA FRANKENBUSCHOVÁ byla deportována dne 22.2. 1942 z Kladna do Terezína transportem Y. Odtud byla deportována do Osvětimi transportem Ds 18.12. 1943. Byla osvobozena v Bergen Belsenu.

GUSTAV FRANKENBUSCH byl deportována dne 22.2. 1942 transportem Y z Kladna do Terezína. Odtud byl deportován do Osvětimi transportem Ds dne 18.12. 1943. Byl osvobozen v Blechhammeru.27

OTTA FRANKENBUSCH byl deportován dne 22.2. 1942 z Kladna do Terezína transportem Y, č. 96. Odtud byl deportován do Osvětimi dne 18.5. 1944 transportem Eb, č. 881. Odtud by převezen do tábora Schwarzheide (pobočný tábor Sachsenhausenu) . Byl zastřelen na pochodu smrti 7.5. 1945 v České Lípě.28

EDUARD FRANKENBUSCH byl deportován dne 22.2. 1942 z Kladna do Terezína transportem Y, č. 95. Odtud byl deportován do Osvětimi dne 18.12. 1943 transportem Ds, č. 1583. Odtud byl deportován do Schwarzheide.29 Zahynul na pochodu smrti.

O rodině si můžete přečíst údaje ZDE: Slánští zmizelí sousedé - rodina Frankenbušova

Zpracovala Anna Krausová, členka Spolku na obnovu židovských památek na Perucku. Odborným garantem je historik a pedagog Gymnazia Václava Hlavatého Louny PhDr. Karel Mareš.

Poděkování autorky naleznete ZDE.

Fotografie a dokumenty rodiny Frankenbuschových

dum_frankenbusch
Dům, kde před deportací bydlel Gustav Frankenbusch Žižkova ul., č.p. 155, PerucZDROJE
1 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, f.1073, r.70, z.74725. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=274&reproId=74725
2 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, f.1073, r.71, z.74730. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=274&reproId=74730
3 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, f.1073, r.69, z.77772. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=275&reproId=77772
4 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, f.1073, r.185, z.75354. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=274&reproId=75354
5 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, f.1073, r.142, z.191398. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1239&reproId=191398
6 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, f.1073, r.185, z.75354. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=274&reproId=75354
7 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, f.1073, r.187, z.75365. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=274&reproId=75365
8 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, f.1073, r.189, z.75376. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=274&reproId=75376
9 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, f.1073, r.71, z.81086. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=276&reproId=81086
10 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, f.1073, r.193, z.75399. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=274&reproId=75399
11 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, f.1073, r.194, z.75405. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=274&reproId=75405
12 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, f.1073, r.77, z.81217. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=276&reproId=81217
13 - Z evidenční karty Gustava Frankenbusche, Spolku na obnovu židovských památek na Perucku poskytl Okresní archiv v Lounech, 2017
14 - Osudy Židů v Kutné Hoře. [online] at Geocaching.com. Copyright © 2000 [cit. 04.01.2018]. Dostupné z:https://www.geocaching.com/geocache/GC3JWED_osudy-zidu-v-kutne-hore?guid=b52dcaf8-7c15-4093-81e7-48b375d11be6
15 - Bremen Passenger Lists. Project with the Bremen Chamber of Commerce and the Bremen Staatsarchiv. [online] at Passengerlists.de Dostupné z: http://www.passengerlists.de/
16 - The Statue of Liberty & Ellis Island. The Statue of Liberty & Ellis Island [online]. Copyright ©2018 The Statue of Liberty [cit. 04.01.2018]. Dostupné z: https://www.libertyellisfoundation.org/passenger-details/czoxMjoiMTAwNDQzMDIwMDI2Ijs=/czo5OiJwYXNzZW5nZXIiOw==
17 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, f.1073, r.13, z.191575. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1241&reproId=191575
18 – Výpověď pamětnice pí.Samuelové. Archiv Spolku na obnovu židovských památek na Perucku. 2017
19 - Anna Frankenbuschová | Databáze obětí | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/85414-anna-frankenbuschova/
20 - Julius Frankenbusch - THE CENTRAL DATABASE OF SHOAH VICTIMS' NAMES at Yadvashem.org [online]. Copyright © 2018 Yadvashem.org [cit. 04.01.2018]. Dostupné z: http://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=4771577
21 - Marta Frankenbuschova - THE CENTRAL DATABASE OF SHOAH VICTIMS' NAMES at Yadvashem.org [online]. Copyright © 2018 Yadvashem.org [cit. 04.01.2018]. Dostupné z: http://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=4772408
22 - Irena Frankenbuschova - THE CENTRAL DATABASE OF SHOAH VICTIMS' NAMES at Yadvashem.org [online]. Copyright © 2018 Yadvashem.org [cit. 04.01.2018]. Dostupné z: http://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=4771398
23 – Výpověď pamětnice paní Kovářové. Archiv Spolku na obnovu židovských památek na Perucku. 2017 - chybí odkaz v textu
24 - Projekt Slánští zmizelí sousedé - rodina Frankenbuschova [online]. Copyright © 2018 3.ZŠ Slaný [cit. 04.01.2018]. Dostupné z: http://3-zsslanstizmizelisousede.webnode.cz/blog/zidovske-rodiny/rodina-frankenbuschova/
25 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, f.1073, r.174, z.112638. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=112638
26 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, f.1073, r.172, z.112595. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=112595
27 – Informaci poskytla paní Doris Grozdanovičová z Terezínské iniciativy. Archiv Spolku na obnovu židovských památek na Perucku. 2017
28 - Ota Frankenbusch - THE CENTRAL DATABASE OF SHOAH VICTIMS' NAMES at Yadvashem.org [online]. Copyright © 2018 Yadvashem.org [cit. 04.01.2018]. Dostupné z: http://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=4772094
29 - Edvard Frankenbusch - THE CENTRAL DATABASE OF SHOAH VICTIMS' NAMES at Yadvashem.org [online]. Copyright © 2018 Yadvashem.org [cit. 04.01.2018]. Dostupné z: http://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=4754093
30 – Výpověď paní Samuelové. Archiv Spolku na obnovu židovských památek na Perucku. 2017
31 - Polák, Michael. Před 70 lety vyšel z tábora Schwarzheide pochod smrti - Českolipský deník 19.4. 2015. Českolipský deník [online]. Copyright © [cit. 04.01.2018]. Dostupné z: http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/pred-70-lety-vysel-z-tabora-schwarzheide-pochod-smrti-20150419.html
32 - Prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc., ČSBS, Historická skupina Schwarzheide. Jakov Tsur - Osvětim-Schwarzheide-Pochod smrti. [online] at Ceskenarodnilisty.cz Dostupné z: http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/jakov-tsur-osvetim-schwarzheide-pochod-smrti.html
33 - Terezínský rodinný tábor v konečném řešení. Vybrané texty ze sborníku Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau. |Holocaust.cz |Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/zdroje/odborne-a-dalsi-texty/vybrane-texty-ze-sborniku-terezinsky-rodinny-tabor-v-osvetimi-birkenau/terezinsky-rodinny-tabor-v-konecnem-reseni/
34 - Obrázek zdroj: Chewra.com - detailní popis hrobu 170-00014 Frankenbusch Edward. Foto hrobu uvedeno dostupné také na stránkách projektu Slánští zmizelí sousedé, viz. 24. Chewra - (projekt Keshet) - www.chewra.com. [online]. Dostupné z: http://www.chewra.com/keshetnew/kweb/tomb_detail.aspx?tomb=19430