RODINA BRILLOVAPeruc č. 231

RODINA ABRAHAMA BRILLA

Abraham Brill se narodil 22.3. 18281 v Libochovicích Josefu a Rosalii Brillovým. Dne 16.11. 1852 se oženil s Annou Steinovou.2 Společně bydleli v Telcích. Společně vychovali 6 dětí:

• Prvorozený syn Karel, nar. 23.8. 18533
• Dcera Regina, nar.1.1. 18564
• Dcera Emilie, nar. 1.1. 18585
• Dcera Fanny, nar. 28.2. 18606
• Dcera Marie, nar. 15.2. 18627
• Syn Emanuel, nar.18.3. 18648


Abraham se po celý život věnoval obchodu. Nejprve pracoval jako trhovník.1 Poté si založil vlastní živnost – obchod se střižním zbožím v Telcích.6

Pravděpodobně v 70.letech 19. století se Abraham s rodinou přestěhoval na Peruc, č.p. 155. Pracoval zde jako podomní obchodník.9 Dne 18.11. 1882 mu umírá jeho milovaná žena Anna v 60. letech na souchotiny. Abraham zemřel dne 29.6.1907 na sešlost stářím.10

RODINA KARLA BRILLA

Obchod v Telcích převzal po otci jeho nejstarší syn Karel Brill. Dne 2.11. 1875 se Karel oženil s Johanou Katzovou ze Srbče.11 Měli spolu 4 děti:

• Prvorozená dcera Berta, nar. 13.1. 187712
• Dcera Olga,nar. 11.2. 1880, zemřela v jednom roce dne 26.4. 1881 na psotník (=záchvat).13
• Dcera Rosa, zemřela na psotník po narození dne 26.2. 188214
• Syn Emil, nar. 16.6. 188615


Druhá svatba 54. letého Karel Brill se konala v Mostě dne 9.6. 1908. Jeho vyvolenou se stala Babetta Schwarzová.16

Karel Brill zemřel v 78 letech dne 21.2. 1932.17

RODINA REGINY FLOROVÉ

Nejstarší dcera Abrahama Brilla, Regina, si dne 20.3. 1878 vzala ovdovělého 33 letého Leopolda Katze ze Srbče, bratra Johany Katzové, ženy Karla Brilla.18 Společně bydleli v Řevničově, kde Leopold vedl obchod. Dne 29.1. 1879 se jim narodila dcerka Anna.19 Po půl roce, dne 3.8. 1879, Leopold zemřel.20

Dne 4.8. 1885 si 29letá Regina vzala za svého druhého manžela výměnkáře Adolfa Flora.21 Narodilo se jim 5 dětí:

• Prvorozený syn Josef, nar. 11.4. 188622
• Syn Rudolf, nar. 2.2. 1888, zemřel 22.2. 1889 na šarlach (spála)23
• Syn Richard, nar. 9.2. 189024

V Řevničově vlastnil obchod. Oženil se s Ludmilou Löwiovou, nar. 28.2. 190162 obchodníku Leopoldu Löwimu a Emilii, roz. Hellerové. Svatba se konala dne 15.4. 1923. Narodily se jim dvě děti. Prvorozený syn Rudolf se narodil 13.4. 1924. Druhorozený Otto se narodil 8.5. 1925.61 Celá rodina se v době protektorátu přestěhovala do Slaného a byla deportována dne 26.2. 1942 transportem Z, čísla 661 (Richard Flor)63, 662 (Ludmila)62, 663 (Otta)64, 664 (Rudolf)65. Odtud byla celá rodina deportována do koncentračního tábora Izbica dne 27.4. 1942 transportem Aq, č. 508 (Richard)63, 509 (Ludmila)62, 510 (Otta)64. Zahynuli. Rudolf Flor, č. 511, zahynul 1.8. 1942 v Majdanku.65

• Dcera Marie, nar. 9.2. 189225
• Syn Max, nar. 8.12. 189326
Regina Florová umírá dne 30.8. 1930 v 74 letech.27

RODINA EMILIE LÖVITOVÉ

Emilie Brill, druhorozená dcera Abrahama Brilla, si dne 26.10. 1881 vzala za muže obchodníka Davida Lövita. Společně bydleli v Řevničově.28 Narodilo se jim 6 dětí:

• Prvorozený syn Emil, nar. 3.10. 188229. Poslední bydliště před deportací byla Praha II. Deportován dne 10.12. 1941 transportem L, č. 667, z Prahy do Terezína. Odtud deportován dne 18.5. 1944 do Osvětimi transportem Eb, č. 489. Zahynul.66

• Syn Julius, nar. 25.5. 188430

• Syn Adolf,, nar. 5.4. 188631. Oženil se s Kamilou Klauberovou, nar. 12.7. 1886. Společně bydleli na Hříškově.67 Narodily se jim dvě dcery – Hedvika (9.8. 1925)68 a Irena Julie (28.6. 1928).69

Rodina byla deportována 26.2. 1942 z Kladna do Terezína transportem Z. 1.9. 1942 byl vypraven transport z Terezína přes Rigu až do estonského Raasiku.70,71 Děti, staří a nemocní byli zavražděni hned po příjezdu 5. září 1942 v místě zvaném Kalvi-Liiva.72 Mezi nimi byl také Adolf Lövit s dcerkou Irenou.70,71

Práceschopní vězni byli zařazeni do pracovních táborů. Skupina mladých žen odjela do pracovního lágru Jägala. Mezi nimi byla Hedvika Lövitová.73,72 Zde vybalovaly a třídily obsah zavazadel z trasportu. Z tábora Jägala byly české a německé židovky převezeny do Centrální věznice v estonském hlavním městě Tallinnu. V přístavu vyklízely trosky po ruském bombardování a podílely se na stavbě. Na podzim roku 1943 byly ženy převezeny do Eredy, jednoho z několika nově zřízených velkokapacitních lágrů na severovýchodě Estonska. Krutý esesácký velitel se díky lásce ke krásné Inge změnil a podmínky zde pak nebyly tak kruté. Zamilovaný pár posléze utekl, případ se tvrdě vyšetřoval a tragické smrti se milenci nevyhnuli. Vězeňkyně stále doufaly, že se shledají se svými rodinami. V lágru působil orchestr a skupina herců. Ženy pracovaly společně s muži v kamenolomu. Sužovaly je vši a nemoce, hlavně tyfus. Na podzim roku 1944 byli práceschopní židé převezeni do koncentračního tábora Stutthof. Teprve zde se ženy dozvěděly o plynových komorách. Ze Stutthofu byly převezeny do tábora Neuengamme-Ochsenzoll u Hamburku. Těžce dřely ve dvanáctihodinových směnách v muniční továrně. Odtud byly vězeňkyně odsunuty do Bergen-Belsenu. Část zde zůstala a část se vrátila zpět.72 V Bergen – Belsenu byla osvobozena i Hedvika Lövitová.73 Po válce se Hedvika vrátila na Hříškov. Vyzvedla si zde věci zakopané na poli a odstěhovala se do jižních Čech74 do Sušice75. Provdala se jako Trenková72 a do konce života byla členkou Židovské obce v Plzni.76 Zemřela roku 2013.77 O koncentračních táborech v Estonsku pojednává dokument „Zapomenuté transporty: do Estonska“.72

O Kamile Lövitové, roz. Klauberové, se nám zatím nepodařilo zjistit další informace. Není evidována v databázi holocaust.cz ani yad vashem.org. Buď tedy holocaust přežila nebo zemřela těsně před deportací.

• Dcera Anna, nar. 16.11. 188732
• Syn Ludvík, nar. 29.12. 188933
• Dcera Kamila, nar. 31.5. 189334

RODINA MARIE GETREUEROVÉ

Svatba Marie Brill a Filipa Getreuera se konala dne 27.11. 1888.35 Měli spolu 4 děti – Adolfa (3.4. 1891 Teplice, dům č. 168), Olgu, Martu a Zdenku.36 Druhá žena Filipa Getreuera se jmenovala Aloisie Getreuer (2.3. 1873 Letiny, Přestice – 1943)8

RODINA FANNY LANGBARTOVÉ

Dne 18.10. 1887 se konala svatba Fanny Brill a Leopolda Langbarta, obchodníka. Společně bydleli v Peruci č.p. 70. Později se přestěhovali do domu č.p. 155 (ul. Žižkova). Provozovali obchod s kůžemi.37 Narodilo se jim 5 dětí:

Anna, nar. 25.8. 188838, provdala se za Juliuse Frankenbusche
Karel, nar. 14.6. 189039,40 zemřel ve 4,5 měsících 2.11. 1890
Rudolf, nar. 29.7. 189141
Otto, nar. dne 21.6. 189542
Helena, nar. 21.1. 190243, provdala se za Gustava Frankenbusche


RODINA EMANUELA BRILLA

Emanuel Brill bydlel v Horním Litvínově (Oberleutensdorf) od roku 1888. Emanuel pracoval jako obchodník. Nejprve obchodoval s kůžemi44, později měl kavárnu45. Oženil se s Libochovickou Terezií Kuhovou dne 9.2. 1892.46 Narodilo se jim 6 dětí:

• První dítě mrtvě rozené.47
Adéla,nar. 23.2. 189448
Arnošt, zemřel po narození 12.6. 1895.49
Oskar, nar. 1.5. 1896.50

Pracoval jako číšník, pravděpodobně v podniku svého otce. Praze I bydlel od 4.10. 1938. Již roku 1939 podal žádost o vydání cestovního pasu za účelem vystěhování do cizí země. Dá se tedy předpokládat, že si tak chtěl zachránit život.78 Pas mu byl vydán, ale vycestovat už se mu, jako Židovi, nepodařilo. Z Prahy byl deportován do Terezína 10.8. 1942 transportem Ba, č. 17. Odtud byl deportován 15.10. 1942 transportem Bv, č. 304 do Treblinky, kde zahynul.79

Arnošt, nar. 1.7. 189851

Vyučil se řezníkem.44 Zároveň pracoval jako hudebník v kavárně svého otce, Emanuela Brilla. Později se živil hudbou i v Praze.81 Oženil se s Rumunkou Bedřiškou Semmelovou (*20.2. 1908)82 dne 7.12. 1937. Od 17.10. 1939 bydleli společně v Praze II83. Oba si zažádali o vydání cestovního pasu do ciziny za účelem vystěhování.81,84 Pas jim byl vydán, ale, stejně jako v případě Arnoštova bratra Oskara, se jim nepodařilo vycestovat. Arnošt s Bedřiškou byli deportováni z Prahy do Terezína dne 27.7. 1942 transportem Aau, č. 720 (Arnošt)85 a č. 60 (Bedřiška)82. Odtud byli deportováni dne 26.10. 1942 transportem By, č. 978 (Arnošt)85 a č. 960 (Bedřiška)82 do Osvětimi. Zahynuli.

Marta, nar. 26.12. 1899. Zemřela 4.3. 1900 na zápal plic.52
Irma, nar. 29.7. 190653


Adéla Brillová si v 17. letech vzala svého bratrance, obchodníka, Emila Brilla dne 23.1. 1912.54 Za měsíc 21.2. 1912 se jim narodila jejich prvorozená dcera Elsa.55 Syn Kurt přišel na svět 24.1. 1915.44 Pravděpodobně se jim také narodila dcera Yola.56 Její osud je nám ale neznámý.

Na základě Mnichovské dohody se Litvínov v roce 1938 stává součástí Německé říše. V Litvínově tedy začaly platit Norimberské zákony. Němci chtěli donutit židovské obyvatele k opuštění říšského území. Nedaleko města byl dokonce zřízen provizorní internační tábor. Toto organizované protižidovské tažení mělo kromě rasových také hospodářské motivy. Docházelo k rozsáhlé arizaci Židovského majetku.57

S příchodem druhé světové války byl Emanuel spolu s jeho dcerou Adélou odejít na Peruc. Od 9.6. 1940 bydlí v domě č.p. 231 (ul. Danešova) společně s rodinou Juliuse Frankenbusche. Adélin muž Emil Brill přichází na Peruc o něco později 31.7. 1940.45

EMANUEL BRILL byl deportován transportem Y, č. 82 dne 22.2. 1942 z Kladna do Terezína. Odtud deportován transportem Bv, č. 300 dne 15.10. 1942 do Treblinky. Zahynul ve věku 78 let.58

EMIL BRILL byl deportován transportem Y, č. 84 dne 22.2. 1942 z Kladna do Terezína. V Terezíně zemřel dne 14.5. 1942 ve věku 56 let na zápal plic (bronchopneumonii)5 Dle úmrtního dokumentu trpěl vrozenou srdeční vadou.59

ADÉLA BRILLOVÁ byla deportována transportem Y, č. 83 dne 22.2. 1942 z Kladna do Terezína. Odtud deportována transportem Bv, č. 387 dne 15.10. 1942 do Treblinky. Zahynula ve věku 48 let.60

V transportu Y (Kladno ‒› Terezín ) bylo celkem 802 osob, z toho zahynulo 747 a přežilo 55 lidí. V transportu Bv (Terezín ‒› Treblinka) bylo celkem 2000 osob, nikdo nepřežil.58

Dcera Adély a Emila Brilla – ELSA BRILLOVÁ – se provdala za Josefa Fischera, nar. 9.8. 1911.86 Bydleli v Neratovicích u Kostelce nad Labem. Narodil se jim syn Petr Fischer dne 12.1. 1938. Byli deportována z Mladé Boleslavi 13.1. 1943 transportem Cl, č. 223 (Josef)86 a 224 (Elsa)87 a 225 (Petr)88. Odtud byla deportována do Osvětimi 20.1. 1943 transportem Cq, č. 461 (Josef)86 a 462 (Elsa)87 a 463 (Petr)88. Zahynuli.Zpracovala Anna Krausová, členka Spolku na obnovu židovských památek na Perucku. Odborným garantem je historik a pedagog Gymnazia Václava Hlavatého Louny PhDr. Karel Mareš. Poděkování autorky naleznete ZDE.

Fotografie a dokumenty rodiny Brill

ZDROJE
1 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 102472. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1346&reproId=102472
2 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 104986. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1349&reproId=104986
3 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 103680. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=724&reproId=103680
4 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 103783. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=724&reproId=103783
5 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 103940. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=724&reproId=103940
6 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 104103. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=724&reproId=104103
7 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 109367. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=109367
8 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 109482. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=109482
9 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 116550. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=116550
10 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 115678. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=115678
11 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 113243. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=113243
12 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 110832. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=110832
13 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 111104. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=111104
14 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 115678. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=115678
15 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 111480. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=111480
16 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 95832. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1714&reproId=95832
17 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 102675. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1718&reproId=102675
18 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 19416. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1847&reproId=19416
19 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 16668. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z:http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1847&reproId=16668
20 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 21912. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1847&reproId=21912
21 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 19697. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1847&reproId=19697
22 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 16968. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1847&reproId=16968
23 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 17056. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1847&reproId=17056
24 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 17152. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1847&reproId=17152
25 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 17257. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1847&reproId=17257
26 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 17313. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1847&reproId=17313
27 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 23660. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1847&reproId=23660
28 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 113495. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=113495
29 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 16796. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1847&reproId=16796
30 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 16883. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1847&reproId=16883
31 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 16968. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1847&reproId=16968
32 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 17011. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1847&reproId=17011
33 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 17100. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1847&reproId=17100
34 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 17313. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1847&reproId=17313
35 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 113726. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=113726
36 - Marie Getreuer (Brill) (1863 - d.) - Genealogy. Family Tree & Family History at Geni.com [online]. Copyright © 2017 Geni.com [cit. 02.09.2017]. Dostupné z: https://www.geni.com/people/Marie-Getreuer/6000000033919552266
37 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 113684. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=113684
38 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 111627. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=111627
39 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 111712. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=111712
40 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 111753. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=111753
41 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 111773. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=111773
42 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 111942. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=111942
43 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 112226. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=112226
44 - Free Family History and Genealogy Records| Czech Republic Censuses a...tant Registers, 1800-1990| Litvínov 1921| FamilySearch.org [online]. Dostupné z: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9SD-29K6?mode=g&i=277&wc=Q67C-R5Z%3A226979101%2C227258601%2C226974303%2C227258602&cc=1930345
45 – Evidenční karta - Emanuel Brill. Poskytl Státní okresní archiv Louny.
46 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 109148. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1352&reproId=109148
47 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 99127. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1716&reproId=99127
48 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 91960. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1711&reproId=91960
49 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 99447. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1716&reproId=99447
50 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 92465. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1712&reproId=92465
51 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 92589. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1712&reproId=92589
52 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 92692. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1712&reproId=92692
53 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 93006. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1712&reproId=93006
54 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 95957. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1714&reproId=95957
55 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 93243. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1712&reproId=93243
56 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 93342. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1712&reproId=93342
57 - Židé na Mostecku | Historie Litvínovska. Historie Litvínovska | a okolí... [online]. Copyright ©Historie Litvínovska [cit. 02.09.2017]. Dostupné z: http://litvinov.sator.eu/kategorie/krusnohori/zide-na-mosteckuhttp://litvinov.sator.eu/kategorie/krusnohori/zide-na-mostecku
58 - Emanuel Brill | Databáze obětí | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/79429-emanuel-brill/
59 - Emil Brill | Databáze obětí | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/79431-emil-brill/
60 - Adéla Brillová | Databáze obětí | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/79422-adela-brillova/
61 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 18242. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1847&reproId=18242
62 - Ludmila Florová | Databáze obětí | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/85088-ludmila-florova/
63 - Richard Flor | Databáze obětí | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/85098-richard-flor/
64- Otta Flor | Databáze obětí | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/85096-otta-flor/
65 - Rudolf Flor | Databáze obětí | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/85101-rudolf-flor/
66 - Emil Löwit | Databáze obětí | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/106778-emil-l-wit/
67 - Adolf Löwit - Juden Evidenzkarte. Poskytl Státní Okresní archiv Louny, 2017
68 - Hedvika Löwitová - Juden Evidenzkarte. Poskytl Státní Okresní archiv Louny, 2017
69 - Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské matriky, z. 74425. Badatelna.eu | paměťové instituce online [online]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=730&reproId=112658
70 - Adolf Levit | Databáze obětí | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/105441-adolf-levit/
71 - Irena Levitová | Databáze obětí | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/105444-irena-levitova/
72 - Zapomenuté transporty do Estonska (2008) – Filmový přehled. Redirecting to http://www.filmovyprehled.cz/cs [online]. Copyright © NFA [cit. 02.09.2017]. Dostupné z: http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/77255/zapomenute-transporty-do-estonska
73 - EHRI - Memoir of Hedvika Levitová, married Trenková [9.8.1925, Hříškov]. EHRI - Welcome to the European Holocaust Research Infrastructure online portal [online]. Copyright © Copyright EHRI Consortium 2015 [cit. 02.09.2017]. Dostupné z: https://portal.ehri-project.eu/virtual/wp2-ehri-terezin-research-guide,wp2-ehri-terezin-research-guide-vc-tm/cz-002302-vzpom%C3%ADnky_pro_ehri-a_8732
74 - Štěpánová Veronika, Židovská komunita v obci Hříškov v regionálním kontextu. In: Poohří 3 : Ohře - spojnice lidí a osudů : sborník z konference konané v Kadani ve dnech 4.-5.10.2012 / Kadaň : Kulturní zařízení Kadaň ve spolupráci s občanským sdružením Historie a současnost Poohří, 2013 s. 41-52. Dostupné z: http://historie-zidu-perucko.hys.cz/zide_hriskov.html
75 – Životní jubilea. Sušické noviny, čtrnáctideník Sušicka, 14. červenec 2000, 14/2000, s. 4.
76 – Zprávy z obcí. Roš Chodeš, Věštník Židovských náboženských obcí v Českých zemích a na Slovenku, ročník 68, 8/2006 (5766), s. 23
77 – Opustili nás. Sušické noviny, čtrnásctideník Sušicka, 8. února 2013, 3/2013, 24. ročník, s. 6
78 - Brill Oskar: NEZPRACOVÁNO | Databáze dokumentů | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-dokumentu/dokument/409843-brill-oskar-nezpracovano/
79 - Oskar Brill | Databáze obětí | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/79440-oskar-brill/
81 - Brill Arnošt: Žádost o vydání prozatímního cestovního pasu | Databáze dokumentů | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-dokumentu/dokument/107629-brill-arnost-zadost-o-vydani-prozatimniho-cestovniho-pasu/
82 - Frieda Brillová | Databáze obětí | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/79434-frieda-brillova/
83 - Brill Arnošt: Žádost o vydání občanské legitimace | Databáze dokumentů | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-dokumentu/dokument/107632-brill-arnost-zadost-o-vydani-obcanske-legitimace/
84 - Brillová Frieda: Žádost o vydání cestovního pasu | Databáze dokumentů | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-dokumentu/dokument/99210-brillova-frieda-zadost-o-vydani-cestovniho-pasu/
85 - Arnošt Brill | Databáze obětí | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/79423-arnost-brill/
86 - Josef Fischer | Databáze obětí | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/84329-josef-fischer/
87 - Elsa Fischerová | Databáze obětí | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/84124-elsa-fischerova/
88 - Petr Fischer | Databáze obětí | Holocaust. Holocaust [online]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/84530-petr-fischer/


Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat